Διπλοί Υαλοπίνακες

Υαλοπίνακες που αποτελούνται από δυο υαλόφυλλα, κολλημένα μεταξύ τους περιμετρικά, με διάκενο ανάμεσά τους, έτσι ώστε να σχηματίζουν έναν «αεροθάλαμο», ο οποίος προσφέρει θερμομονωτικές ιδιότητες στον υαλοπίνακα. Οι συνδυασμοί των διπλών υαλοπινάκων είναι πάρα πολλοί, μπορούν να γίνουν τριπλοί, με τρίπλεξ (laminated), με ενεργειακούς υαλοπίνακες (lowe), με ανακλαστικούς, εξαρτάται από το πελάτη και από τις ανάγκες που υπάρχουν.

47

Ενεργειακοί Υαλοπίνακες

Οι «Ενεργειακοί Υαλοπίνακες» έχουν την «ικανότητα» να δυσχεραίνουν την εκπομπή της θερμότητας από την θερμότερη προς την ψυχρότερη πλευρά (γι’ αυτό αποκαλούνται υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής (Low-E).
Ο υαλοπίνακας νέας γενιάς (Low-Ε) είναι ένα διάφανο γυαλί, το οποίο έχει επίστρωση μικροσκοπικών μεταλλικών οξειδίων στη μία του πλευρά. Αυτή η επίστρωση δεν επιτρέπει τη μεταφορά θερμότητας από τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο ή και αντίστροφα.

 

Γι’αυτό το λόγο προκύπτουν και τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Αποδοτικότερη θερμομόνωση τον χειμώνα
  • Ευκολότερη ψύξη το καλοκαίρι
  • Μείωση του ετήσιου κόστους θέρμανσης και ψύξης έως και 35%
  • Ουσιαστική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος
  • Μείωση έως και 70% της εισερχόμενης υπεριώδους ακτινοβολίας που φθείρει χαλιά κουρτίνες, έπιπλα κ.α.
  • Όμοια όψη με το απλό γυαλί
  • Εξαφάνιση των φαινομένων υγροποίησης

Θερμομονωτικοί - Ηχομονωτικοί Υαλοπίνακες

Οι ηχομονωτικοί - θερμομονωτικοί υαλοπίνακες είναι διπλής ή τριπλής υάλωσης και μειώνουν δραματικά την ηχορύπανση. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ακουστικών πολύφυλλων υαλοπινάκων (acoustic laminated) σε συνδυασμό πάντα με τη διπλή ή τη τριπλή σφράγιση. Παραδείγματος χάριν, οι ηχομονωτικές ιδιότητες ενός παραθύρου μετριέται σε ‘R’ ,εάν σε ένα παράθυρο με δείκτη ‘R’ 20 ντεσιμπέλ μπορεί να μειώσει από 50 ντεσιμπέλ θορύβου του εξωτερικού περιβάλλοντος σε 30 ντεσιμπέλ μέσα στο χώρο.
Σημαντικοί συντελεστές που επηρεάζουν το επίπεδο θερμομόνωσης – ηχομόνωσης είναι το πάχος των υαλοπινάκων καθώς και η πλήρωση του διακένου με αέριο όπου βοηθάει στην μείωση της μετάδοσης της θερμότητας παρέχοντας σημαντική βελτίωση των θερμικών χαρακτηριστικών του παραγόμενου θερμομονωτικού διπλού υαλοπίνακα.