Λάζαρος Γ. Αμπεριάδης & ΣΙΑ Ο.Β.Ε.Ε.

Η ιστορίας της εταιρείας μας

1978 | Ίδρυση της εταιρείας από τον Γεώργιο Αμπεριάδη κατάστημα λιανικής υαλοπινάκων 15m2.

1991 | Κατάστημα 300m2 με γραμμή παραγωγής διπλής υαλώσεως.

1995 | Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 900m2 με νέα γραμμή παραγωγής διπλής υαλώσεως και διπλής σφράγισης υαλοπινάκων καθώς και αγορά πάγκου αυτόματης κοπής.

2000 | Επέκταση των εγκαταστάσεων κατά 800m2 με ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής τρίπλεξ και αλεξίσφαιρων υαλοπινάκων.

2005 | Επέκταση των εγκαταστάσεων κατά 1300m2 ,δημιουργία αποθηκών και αγορά νέου φούρνου (autoclave) μεγαλύτερων διαστάσεων τελευταίας τεχνολογίας.

2008 | Αγορά νέου πάγκου αυτόματης κοπής υαλοπινάκων με αυτόματο φορτωτή για μεγαλύτερη ακρίβεια στη κοπή και ελαχιστοποίηση του χρόνου παράδοσης του τελικού προϊόντος. Τελευταίας τεχνολογίας κατάλληλος και για υαλοπίνακες μαλακής επίστρωσης (ενεργειακοί υαλοπίνακες).

2010 | Αγορά φούρνου EVA για ειδικές κατασκευές τρίπλεξ υαλοπινάκων, κατάλληλος για βαμμένους υαλοπίνακες.

2014 | Αγορά εργαλειομηχανής CNC τελευταίας τεχνολογίας για επεξεργασία κοπής υαλοπινάκων με μεγάλη ακρίβεια.

istoriko
eg4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιστωποιητικό Ποιότητας κατά ISO: ISO 9001:2008

Δήλωση Συμμόρφωσης κατά CE: CE


Κατά ΕΝ1063 για αλεξίσφαιρους υαλοπίνακες

 1. BR2S για LUGER 9mm
 2. BR3S για magnum 357
 3. BR4S για magnum 44
 4. BR6S για KALASHNIKOV
 5. BR6S
 6. BR2S
 7. BR3S
Κατά ΕΝ356 για αντιβανδαλιστικούς υαλοπίνακες
 1. P4A
 2. P5A
 3. P6B σε διάφορα πάχη
 4. P6B KAI BR2S
 5. P7B ΚΑΙ BR3S

Προδιαγραφές και ιδιότητες υαλοπινάκων
Στη συγκεκριμένη υποκατηγορία οι υπολογισμοί γίνονται αποκλειστικά με διαπιστευμένο λογισμικό των εταιρειών κατασκευής των υαλοπινάκων.
( GUARDIAN , AGC, SAINT-GOBAIN, SANGALLI GROUP )

Συνεχής εξέλιξη

Οι εγκαταστάσεις μας

Μέσα από την πολυετή μας εμπειρία και συνεχή επιμονή μας για εξέλιξη καταφέρνουμε να παρέχουμε αξιοπιστία και ποιότητα με την τελευταία τεχνολογία στις εγκαταστάσεις μας.